INSCHRIJFFORMULIER
VUL HET INSCHRIJFFORMULIER IN EN KLIK OP "SUBMIT"
Naam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Email:
Telefoonnummer(s):
Naam van de cursus of workshop:
Datum van de cursus of workshop:
Hoe heb je kennis gemaakt met mij?

Heeft u nog vragen of opmerkingen?


De inschrijving voor een cursus of workshop is definitief nadat het volledige cursusgeld is ontvangen op
bankrekening 47.78.57.981, t.n.v. W.P. Tatje.

Indien je langer dan een week vóór aanvang van de cursus afzegt, betaal je 25 € administratiekosten.
Indien je korter dan een week vóór de aanvang van een cursus of workshop afzegt, ontvang je 75 % van het cursusgeld terug.
Als je afzegt na aanvang van de cursus kan het cursusgeld niet terugbetaald worden.